Ε.Κ.ΑΝ.ΑΛ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΦΜ : 0999359517

ΔΟΥ : ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ